понеделник, 26 юни 2017 г.

How I met the World


Възможности за младите с "Еразъм+"


   С увеличаването броя на предлаганите възможности и почти неограничения достъп до информация очакванията към гражданите и в частност към тяхната информираност, мотивираност и активност се повишават. Всеки ден ние търсим все повече начини да се образоваме, да подобряваме уменията си и да придобиваме нови такива и това се е превърнало в твърде съществена част от нашия живот. А значението му е още по-голямо за младите, които едва прохождат в света на пълноправните граждани, на които тепърва предстои да излязат на пазара на труда и да демонстрират своите качества пред работодатели, колеги, клиенти. Учудващо в тази ситуация е за колко много възможности не успяваме да се информираме навреме, позволявайки им да бъдат пропуснати, когато може би те са именно това, от което имаме нужда.
   През 2007г. България става пълноправен член на Европейския съюз, с което пред гражданите й се отварят много нови врати. Те далеч не се изчерпват със свободния трафик на стоки, услуги и работна ръка. Много програми на ЕС предлагат на гражданите, без значение техния пол, раса, религия, възраст, най-разнообразни възможности, които да подпомогнат личностното им развитие с цел просперитет както на самия индивид в обществото, така и на цялата общност. Една от тези програми, финансирани от Европейската комисия, е „Еразъм+“.
   Среща с непознатото, обсъждане на значими теми, опознаване на другия - всичко това се случва по време на проектите, организирани по „Еразъм+“. И неизменно е съпътствано от големи дози добро настроение и смях. Младежки обмени, Тренировъчни курсове, Доброволчески акции вече 30 години предлагат на хора с различни интереси възможността да се срещнат, за да дискутират въпроси и проблеми, от важност за тях и за цялото общество. Подходящ проект ще се намери за всекиго - спорт, музика, танци, изкуство, икономика, политика, професионално развитие, толерантност и приемственост са само част от актуалните теми, които се разглеждат. Продължителността също варира -  при Тренировъчните курсове и Младежките обмени тя е от няколко дни до две седмици, а при Доброволческите акции - от няколко седмици до повече от година. По време на проектните дати участниците се събират, за да слушат лекции или да дебатират по темата на проекта, както и за да изпълняват различни задачи, чрез които да подобрят уменията си, да придобият нови знания или да популяризират темата на проекта.
   Неправителствени организации от страни членки на Европейския съюз и други партниращи държави изпращат и приемат участниците, преминали през етапа на селекцията. А кандидатстването е лесно - в зависимост от организацията се изпращат автобиография и мотивационно писмо или се попълва готова форма с въпроси за лична информация, контакти и мотивация за участие в проекта. Основно изискване е добро владеене на езика, на който ще се провеждат дейностите, като най-често той е Английски. Кандидатите се подбират според подадената информация, за да формират най-подходящата група, отговаряща на изискването за брой на участниците, която ще пътува до мястото за провеждане на проекта. И няма причина Вие да не сте част от нея. Единственото, което би могло да възпрепятства участието Ви в някой проект, сте самите Вие.
   „Еразъм+“ финансира проектите почти на 100%, позволявайки на всекиго да се включи. Финансовото състояние не е определящ фактор. Хора в неравностойно положение, живеещи в слаборазвити райони или сблъскващи се с други трудности не биват дискиминирани при подбора на участниците, а в някои случаи се ползват с предимство пред другите кандидати. Целта е всеки да получи възможност да работи за своето личностно развитие, независимо от произхода и средата, в която е израстнал.
   Дейностите по проектите не се ограничават до определената тема. Те позволяват на участниците да опознаят страната, в която се провежда проекта, чрез екскурзии в големи градове и сред природата, да разширят познанията си за различните държави по време на културните вечери, да създадат контакти и приятелства с хора от целия свят.
   Чрез проектите по „Еразъм+“ гражданите разширяват своя мироглед. Съчетавайки полезното с приятното, те съвместно вървят по пътя на своето усъвършенстване, за да се превърнат в по-добри личности, които заедно да създадат един по-добър свят.   Преди малко повече от година аз също открих тази невероятна възможност. От тогава съм взела участие в два Младежки обмена - “Building Your Career” и “Indo-European Language Tree”, които се проведоха съответно в Унгария и Италия, и в Тренировъчния курс “Promoting Sustainable Living” във Великобритания. Благодарение на тези проекти осъзнах колко много мога да се развивам още, когато попадна в подходящо обкръжение. „Еразъм+“ беше моята възможност да прескоча собствените си граници, да комуникирам без притеснения, да видя света по начин, който не ми беше познат до тогава. Завързах познанства с хора от толкова различни страни, че почти навсякъде из Европа, където отида, има надежден човек, на когото да се обадя, било то за да ми помогне при нужда или за да се забавляваме заедно.


   Сферата на неформалното образование, в която се провеждат проектите, позволява съставянето на гъвкава програма за провеждане на проектните дейности, която би могла да претърпи промени в зависимост от нуждите на участниците в проекта. Обученията се редуват със свободно време и разнообразни занимания за опознаване, тиймбилдинг и развлечение, така че възможностите за общуване с останалите участници са безкрайно много. Бивайки заобиколен от тази прекрасна атмосфера, от всичките позитивни и мотивирани хора, събрани на едно място, разбираш, че всичко, което ти е необходимо, за да вървиш напред в своето личностно израстване, са хора, които да вървят също толкова устремено заедно с теб. А проектите на „Еразъм+“ са точното място, където да намериш тези хора!


Sandy Pies

Няма коментари:

Публикуване на коментар